facebook將於近期全面進行個人頁面的改版–Facebook Timeline 時間軸功能。這新的展示方式更可以發揮使用者的創意,創造屬於自己的個人首頁,這裡蒐集了許多有趣的時間軸頁面與你們分享。

 

新版的介面,使用者的訊息不再是如同簡歷般的條列式介紹,而是向他人傳遞、分享生命中的每一大小故事,可以裝載回憶;也可以說是數位化的個人形象的頁面,如果你願意,還可以刻意「設計」的一個你! Timeline 將是你一生的記錄。
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

歡迎創作你自己的創意 facebook 新封面並與我們分享!

 

 

本文轉載自 ㄇㄞˋ點子MyDesty